Cennik

Opłaty w żłobku „KOSI KOSI ŁAPCI” wynoszą:

500,00 zł – wpisowe, opłata przy podpisywaniu umowy

1300,00 zł – abonament miesięczny dla dzieci niezamieszkałych w Katowicach
– opieka do 10 godzin dziennie wraz z zajęciami dodatkowymi.

700,00 zł – abonament miesięczny dla dzieci zamieszkałych w Katowicach
– opieka do 10 godzin dziennie wraz z zajęciami dodatkowymi.

Resztę stanowi dofinansowanie z budżetu Miasta Katowice 

Kwota abonamentu zostaje pomniejszona w momencie uzyskania środków z dotacji.

Rok 2022 – USTAWA O RODZINNYM KAPITALE OPIEKUŃCZYM  „BON ŻŁOBKOWY” 400 zł

Opłaty za wyżywienie:

15,50 zł – opłata za wyżywienie stawka dzienna.

16,50 – opłata za wyżywienie stawka dzienna – dieta.

Karnety adaptacyjne do wykorzystania w miesiącu zakupu.
10 godzin – 280,00 zł
20 godzin – 500,00 zł
40 godzin – 800,00 zł

Płatności prosimy dokonywać na podane poniżej konto bankowe żłobka lub gotówką w biurze żłobka.
DANE DO PRZELEWU:
Żłobek KOSI KOSI ŁAPCI Anna Wolak
40-282 Katowice ul. Gen. Sowińskiego 35/151
KONTO: mBank 24 1140 2004 0000 3202 7866 4149
TYTUŁ PRZELEWU:
Imię i nazwisko dziecka, za miesiąc …………., …… zł (należy wybrać >>>> czesne, wpisowe, karnet).
Imię i nazwisko dziecka, za miesiąc …………., …… zł wyżywieni3