Przejdź do treści

Niepubliczny Żłobek Katowice

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności prowadzona przez Niepubliczny Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI”.

Niepubliczny Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI” Anna Wolak będzie przetwarzał posiadane dane zgodnie z art. 6 RODO dla potrzeb realizacji usługi – Opieka nad dziećmi do lat 3.

„Żłobek” jest firmą jednoosobową prowadzona przez Dyrektor Annę Wolak zwanej „Administratorem”.

Siedzibą firmy jest lokal w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Gen. Sowińskiego 35/151.

Kontakt telefoniczny: +48 731-444-723 , +48 884-795-375

Adres email: kosikosilapi@interia.pl

Adres strony WWW: www.kosikosilapci.com

Posiadane przez administratora dane podlegają ścisłej ochronie, dostęp do części lub całości danych posiadają osoby tylko upoważnione przez administratora (np. księgowa prowadząca Żłobek, opiekunka która musi znać dane kontaktowe rodziców oraz stan zdrowia dziecka).

Osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Dane posiadane przez administratora są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed możliwością ich utraty.

Okres przechowywania danych: gdy posiadane przez administratora dane stają się niepotrzebne do realizacji usługi lub usługa się zakończyła – dane zostają trwale usunięte/zniszczone.

Każdego usługobiorcę obowiązuje podpisanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Żłobek „KOSI KOSI ŁAPCI” Anna Wolak z siedzibą w Katowicach, ul. Gen Sowińskiego 35/151, w celu realizacji umowy. 
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. 
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia czasu trwania umowy. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi.