Przejdź do treści

Niepubliczny Żłobek Katowice

Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do żłobka trwa przez cały rok.

Warunkiem jest spełnienie zapisów zawartych w Statucie.

Decyzję o przyjęciu dziecka wydaje dyrektor żłobka.